Vzduch bez nebezpečného prachu a SMOGU

Vzduch v místnostech je až 5krát více znečištěn než vzduch venku. S nástupem každé topné sezóny se vrací SMOG a škodlivý prach otravující atmosféru v místnostech, což může mít vážné zdravotní následky. Jedná se o takzvaný zimní, redukční smog. Slovo smog začal používat celý svět v padesátých letech 20. století, když v roce 1952 nastala v Londýně tak katastrofická smogová situace, že při ní zahynuly tisíce lidí. Od tzv. Velkého londýnského smogu je známo, že i krátkodobé vystavení vysokým koncentracím látek znečišťujících ovzduší významně ovlivňuje úmrtnost.

Znečištění ovzduší představuje v České republice dlouhodobý problém. Smog v Česku zaviní až 12 tisíc úmrtí ročně.  Ze zpráv Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že Česká republika patří mezi země s nejhorším znečištěním ovzduší v Evropě, zejména právě v zamoření jemným prachem. Kvůli znečištění ovzduší podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Česku umírá téměř dvakrát víc lidí, než je průměr 36 členských států OECD.

Zde je několik příkladů míst, kde čističky vzduchu AeraMax ® Pro pomáhají odstraňovat nečistoty ze vzduchu:

Jesle,
školky a školy

Znečištěný vzduch má neblahý účinek především na děti, jejichž dýchací cesty ještě nejsou zcela vyvinuty. Děti dýchají častěji než dospělí. Dýchají často ústy místo nosem a absorbují tak více škodlivých látek. Částice smogu, prachové částice o velikosti PM2,5 a PM10 a benzo(a)pyren snižují akceschopnost imunitního systému dítěte a mohou být příčinou astmatu a zánětu dýchacích cest. Čistý vzduch přispívá ke správnému vývoji a ovlivňuje kognitivní schopnosti dětí.

Domovy důchodců a  domy s pečovatelskou službou

Škodlivá koncentrace prachu a výskyt SMOGU jsou každoročně příčinou zvýšeného počtu onemocnění a předčasných úmrtí seniorů . U starších osob se částice PM2,5 a PM10 a benzo(a)pyren dostávají do těla snadněji, což zvyšuje riziko rakoviny plic, mozkové mrtvice a embolie. Kromě toho ve společných prostorách, jako jsou nemocniční čekárny a haly, jsou senioři vystaveni zvýšenému riziku onemocnění bakteriemi a viry.

Veřejné instituce
a úřady

Vnímání veřejných budov závisí na kvalitě vnitřního ovzduší a čistotě toalet. Ve veřejných budovách nebo jiných společných prostorách je vzduch až 5krát více znečištěn než vzduch venku. Kromě zvýšené koncentrace škodlivého polétavého prachu PM2,5, PM10 a smogu se v těchto prostorách  hromadí také těkavé organické sloučeniny, dráždivé výpary z čisticích prostředků, bakterie, viry a také nepříjemný zápach z toalet.

Není možné aplikovat webinar.

Sekce zůstane prázdná.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Podívejte se na budoucnost čištění vzduchu pomocí technologie PureView ™.

S naší volitelnou technologií PureView můžete sledovat čištění vzduchu v přímém přenosu. Senzory EnviroSmart 2.0 neustále analyzují vzduch v místnosti a aktivují náš filtrační systém, když je vzduch jakkoli znečištěn. Digitální displej PureView neustále monitoruje vzduch v místnosti a zobrazuje vám proces čištění. Získáte informaci o procentech zachycených částic. Díky dvěma vysoce kvalitním laserovým senzorům PM2,5 můžete vidět kvalitu vzduchu na vstupu a výstupu z jednotky a také úroveň těkavých organických látek (VOC) v reálném čase.

Podívejte se, jak vám technologie PureView ™ může pomoci.

Vidět znamená věřit.

Podívejte se na zkušenosti Vašich kolegů a správců budov a dozvíte se, jak AeraMax Professional ovlivnil kvalitu vnitřního ovzduší.

Dýchejte kvalitnější vzduch. Požádejte o další informace.