Zbavme se prachu.

Prach je všudypřítomný. Je prostě všude a snažit se ho uklidit je marný boj. Ještě větší problém představuje tam, kde se v místnostech nachází zdroj prachu ze zpracovávaných materiálů, nebo v místech, kde i malé množství prachu představuje ohrožení pro technologické procesy nebo pro zdraví pacientů. Nemoci jako a alergie a astma mohou být navíc umocněny prachem a roztoči, což snižuje produktivitu zaměstnanců v důsledku absencí. Dobrá zprávou je, že čtyřstupňový filtrační systém čističek vzduchu AeraMax Professional účinně eliminuje prach. Eefektivně a bez kompromisů.

Zde je jen několik případů, kde může AeraMax Professional ovlivnit boj s všudypřítomným  prachem:

Zubní laboratoře

Brusné přístroje neustále katapultují křemičitý prach do ovzduší v zubních laboratořích.  Sací zařízení připojená k bruskám ale většinou zachytí jen část tohoto prachu. To znamená, že i nejlépe vybavená laboratoř představuje nebezpečné prostředí nasycené jemným prachem. Přední zubní laboratoře však používají k odstranění tohoto prachu jednotky AeraMax Professional a pomáhají tak pro své zaměstnance vytvářet zdravější pracovní prostředí.

Serverovny

Servery musí pracovat v pohodě. A hlavně bez prachu. Chlazení a ventilace serveroven bohužel nebývá většinou vybaveno kvalitní filtrací prachu, který může významně ohrozit citlivé obvody serverů. Čističky vzduchu AeraMax Professional díky technologii EnviroSmart 2.0 neustále analyzují vzduch v místnosti a aktivují filtrační systém, když je vzduch v serverovně jakkoli znečištěn.

Čisté prostory

Čisté prostory nabízejí téměř sterilní prostředí pro úkony, které jsou v nich prováděny. Ale vstupy do těchto čistých prostor jsou však často ponechány bez filtrace vzduchu. Spoléhají se na technologii instalovanou v čistých prostorách, aby se vypořádala s prachem přinášeným přes oděv nebo obuv. Používáním zařízení AeraMax Professional v přilehlých oblastech mohou provozovatelé čistých prostor snížit zátěž filtrů instalovaných v těchto prostorách, prodloužit životnost zařízení a zajistit, aby byl prach odstraněn už mimo tyto prostory.

Podívejte se na budoucnost čištění vzduchu pomocí technologie PureView ™.

S naší volitelnou technologií PureView můžete sledovat čištění vzduchu v přímém přenosu. Senzory EnviroSmart 2.0 neustále analyzují vzduch v místnosti a aktivují náš filtrační systém, když je vzduch jakkoli znečištěn. Digitální displej PureView neustále monitoruje vzduch v místnosti a zobrazuje vám proces čištění. Získáte informaci o procentech zachycených částic. Díky dvěma vysoce kvalitním laserovým senzorům PM2,5 můžete vidět kvalitu vzduchu na vstupu a výstupu z jednotky a také úroveň těkavých organických látek (VOC) v reálném čase.

Podívejte se, jak vám technologie PureView ™ může pomoci.

Vidět znamená věřit.

Podívejte se, jak ostatní bojují s prachem, a jak dosáhli toho, že je jejich vnitřní  prostředí zdravější, produktivnější a ziskovější.

Dýchejte kvalitnější vzduch. Požádejte o další informace.