Vědci souhlasí:

Přenos nemoci Covid-19 vzduchem je skutečnou hrozbou

Poslední zprávy o vzdušné hrozbě COVID-19

Doposud se objevovaly protichůdné zprávy, týkající se rizika vzdušného přenosu nemoci  COVID-19. V otevřeném dopisu Světové zdravotnické organizaci (WHO) skupina 239 vědců, techniků a odborníků z 32 zemí uvádí, že přenos virů prostřednictvím aerosolů je jasně prokázaným způsobem šíření nemoci.  

Ve svém dopise tato vysoce kvalifikovaná skupina osob uvádí:

  • Několik studií „bez jakékoli rozumné pochybnosti prokázalo, že viry se dostávají do vzduchu během výdechu, mluvení a kašle pomocí mikroskopických kapének dostatečně malých, aby zůstaly ve vzduchu“.
  • Tyto mikrokapénky „představují riziko expozice ve vzdálenosti větší než 2m  od infikovaného jedince“ .
  • Zasazujeme se použití preventivních opatření ke zmírnění tohoto způsobu vzdušného přenosu.”

Přečtěte si celý text dopisu: Je čas řešit vzdušný přenos COVID-19

Co víme o COVID-19

Jak již bylo uvedeno výše, vysoce kvalifikovaná skupina 239 vědců ve svém otevřeném dopise zdůrazňuje:

„Několik studií prokázalo bez jakékoli rozumné pochybnosti, že viry se  dostávají do vzduchu během výdechu, mluvení a kašle pomocí mikroskopických kapének dostatečně malých, aby zůstaly ve vzduchu“

Povrchové materiály a COVID-19

Přestože existuje přesvědčení, že k nákaze COVID-19 dochází nejčastěji při osobním kontaktu, vědci nevyloučili jako potenciální zdroj nákazy kontakt s kontaminovaným povrchem. 

Ve skutečnosti bylo testy prokázáno, že koronavirus SARS-CoV-2 může zůstat aktivní na různých površích po mnoho hodin až dní, např. až:

  • 24 hodin na papíru
  • čtyři hodiny na měděném povrchu
  • dva až tři dny na plastu a nerezové oceli.

Během testů vědci také zjistili, že koronavirus lze detekovat ve vzduchu až tři hodiny po emisi, takže je naprosto nezbytné, aby byly uzavřené prostory intenzivně větrány a vzduch v místnostech byl čištěn. 

Čištění a desinfekce místností

Přestože většina případů přenosu nemoci COVID-19 je způsobena blízkým kontaktem mezi lidmi, nelze nezdůraznit důležitost správného úklidu a desinfekce místností.

Přestože mnoho lidí považuje desinfekci povrchů a rukou za základní prevenci, účinné čištění vzduchu nepochybně pomůže k vytvoření zdravého prostředí v uzavřených místnostech. Čtyřstupňový filtrační systém čističek vzduchu AeraMax Professional s filtry True HEPA může spolu s rutinním čištěním rukou a povrchů efektivně přispět k Vašemu zdraví.

Kde Vám může AeraMax Professional pomoci

Čističky vzduchu AeraMax Professional Vám pomohou výrazně zredukovat množství patogenů ve vzduchu a významně tak snížit riziko infekce.

Čističky vzduchu AeraMax Professional:

  • testy bylo prokázáno, že jsou schopny během krátké doby  zredukovat množství viru chřipky A (H1N1) v místnosti při správném návrhu až o 99,9%
  • schopny zachytit až  99,97% znečišťujících látek o velikosti do 0,3 mikronu
  • dokáží zachytit více než 97,8% znečišťujících látek v rozmezí 0,1–0,15 mikronů ( údaje z testů provedených v IBR Laboratories).
Rubriky

Dýchejte kvalitnější vzduch. Požádejte o další informace.